Your Name Here

Your Name Here

Your Name Here


தா ர   வா ழ் த் து ம்

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்


    Happy Tamil New year 2018

பிறக்கும் புத்தாண்டு தங்களுக்கும், தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நோயில்லா வாழ்வையும், குறைவில்லா செல்வத்தையும் தரும் ஓர் இனிய ஆண்டாக அமைய வேண்டுமென நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன்.

தமிழன் என்று சொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!
வாழ்க தமிழர்!
வளர்க தமிழ்!!